เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สมัครสอน(อ.พิเศษ)ที่ผ่านการพิจรณาตามคุณสมบัติรายสาขาวิชา ระดับอนุปริญญา ครั้งที่1 09 ก.พ. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่วัดผล 07 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา 17 ม.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา 12 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 08 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) 29 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่ธุรการ) 27 พ.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 25 ต.ค. 60
ข่าวงานวิชาการ
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2560 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 ภาคเรียนที่ 2/2560 19 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560 19 ก.พ. 61
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2-60 08 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น 22 พ.ย. 59
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง 15 ก.พ. 60
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง 01 เม.ย. 60
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม. 05 ก.พ. 60
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง 20 เม.ย. 60
การนวดไทย จำนวน 60ชม. 26 ม.ค. 60
ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล 15 ม.ค. 61
โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนครั้งที่3 27 ก.ย. 60
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 15 ก.ย. 60
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ท 12 ก.ย. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 17 ส.ค. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม 17 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา 14 ส.ค. 60
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด" 10 ส.ค. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 22 ธ.ค. 59
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.๑๔๑(หลังคาทรงไทย)วิทยาลัยชุมชนสงขลา 30 ธ.ค. 58
จดหมายข่าววิทยาลัยชุมชนสงขลา
จดหมายข่าววิทยาลัยชุมชนสงขลาฉบับ3/2561
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินการศึกษา(อาจารย์)
ความเข้มแข็งชุมชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ข้อมูลประกันคุณภาพ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2013
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 1607655
Page Views 2328319
สรุปโครงการปี60