หลักสูตรที่เปิดอบรม ปีงบประมาณ 2557
หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 8 รุ่น
รุ่นที่ 1
  • ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556
  • วิทยากร นางวิภาวรรณ จันทรปาน
  • สถานที่ฝึกอบรม อาคารเอนกประสงค์บ้านพรุหมาก
รุ่นที่ 2
  • ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
  • วิทยากร นางวิภาวรรณ จันทรปาน
  • สถานที่ฝึกอบรม ศาลาเอนกประสงค์บ้านปากบางสะกอม
หลักสูตรผลิตภัณฑ์เชือกร่มพื้นฐาน (เมคราเม่)
หลักสูตรการจัดขันหมากตามประเพณีไทย/ไทยมุสลิม
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2
หลักสูตรการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์
หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ
หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีการ
หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรช่างตัดผมชาย
หลักสูตรการทำขนมไทย