ข่าวงานวิชาการ
ใบคำร้องขอรับรองการศึกษาและการเป็นนักศึกษา (อ่าน 78) 05 เม.ย. 61
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา (อ่าน 355) 08 มี.ค. 61
ประกาศปฏิทิน (ฉบับเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 254) 07 มี.ค. 61
ประนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 189) 07 มี.ค. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 266) 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 255) 19 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 240) 19 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น (อ่าน 438) 22 พ.ย. 59
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 452) 15 ก.พ. 60
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 472) 01 เม.ย. 60
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม. (อ่าน 462) 05 ก.พ. 60
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 332) 20 เม.ย. 60
การนวดไทย จำนวน 60ชม. (อ่าน 286) 26 ม.ค. 60
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 262) 15 ก.พ. 60
การตัดเย็บผ้า จำนวน 45 ชม. (อ่าน 304) 09 ก.ค. 60
การฝึกอบรมการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชม. (อ่าน 308) 08 ก.ย. 60
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน (เฉพาะรหัส 60) (อ่าน 407) 23 ส.ค. 60
ปฏิทินกิจกรรมนำร่องระบบงานทะเบียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่รหัส 60 (อ่าน 389) 15 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส60 (อ่าน 477) 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 (อ่าน 364) 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส58 (อ่าน 339) 10 ส.ค. 60
ประกาศ รหัสนักศึกษา!!! (อ่าน 466) 09 ส.ค. 60
นักศึกษาใหม่ที่มีสิทธิลงทะเบียนภาคเรียนที่1-2560 (อ่าน 419) 04 ส.ค. 60
การลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 (อ่าน 346) 03 ส.ค. 60
ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 472) 03 ส.ค. 60
ประกาศการยืนยันสิทธิการเป็นนักเป็นนักศึกษา...ด่วนที่สุด (อ่าน 309) 02 ส.ค. 60
ประกาศการสอบแก้ตัวการเรียนปรับพื้นฐาน ปี 60 (อ่าน 699) 27 ก.ค. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน..ล่าสุด (อ่าน 961) 24 ก.ค. 60
การตัดเย็บเสื้อผ้า (อ่าน 1718) 19 ต.ค. 59
การจัดทำสื่อสำหรับครูปฐมวัย (อ่าน 958) 15 พ.ค. 59
การเพาะเห็ด (อ่าน 644) 19 มี.ค. 59
พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย) (อ่าน 862) 19 ก.พ. 59
หลักสูตรอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ (อ่าน 1642) 02 พ.ย. 58
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2 (เมคราเม่) (อ่าน 1751) 02 พ.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1943) 15 ต.ค. 57
ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน1/57 (อ่าน 3109) 15 ต.ค. 57
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2177) 19 ก.ค. 57
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/57 (อ่าน 1929) 01 ก.ค. 57
ลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/57 (อ่าน 1430) 01 ก.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาค (อ่าน 1496) 14 ม.ค. 57