คำสั่งประจำปีการศึกษา 2564


คำสั่งแต่งตั้งผู้สอนประจำ ปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่งานสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564

Powered by MakeWebEasy.com