งานวัดและประเมินผล

การใช้งานระบบ E-Register ในการบันทึกเกรด

1. วิธีสร้างกล่องและการบันทึกคะแนน&เกรด

2. วิธีการให้ I ในระบบ

3. วิธีลบหรือแก้ไขกล่องบันทึกเกรด

4. การนำส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบ          e-teacher
Powered by MakeWebEasy.com