ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

         สาขาวิชาการจัดการ

                     นักศึกษารหัส 62

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64

         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     นักศึกษารหัส 62

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64

          สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                     นักศึกษารหัส 62

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64        


         สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                     นักศึกษารหัส 62

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64

         สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64

         สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

                     นักศึกษารหัส 63

                     นักศึกษารหัส 64

Powered by MakeWebEasy.com