ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

          สาขาวิชาการจัดการ

                      นักศึกษารหัส 62

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                      นักศึกษารหัส 62

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64

           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                      นักศึกษารหัส 62

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64        

          สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

                      นักศึกษารหัส 62

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64

          สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64

          สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

                      นักศึกษารหัส 63

                      นักศึกษารหัส 64
Powered by MakeWebEasy.com