ศุนย์การเรียนอำเภอระโนด

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโนด
  •  นางสาวกฤษณวรรณ   เสวีพงศ์

 

สาขาที่เปิดสอน

  •  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  •  สาขาวิชาการจัดการ

 

สถานที่เรียน

  •  โรงเรียนระโนดวิทยา
Powered by MakeWebEasy.com