ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา

  • นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
  • นางสาวดารารัตน์ บางพระ

 

สาขาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน

 

สถานที่เรียน

  • โรงเรียนกอบกุลวิทยา
Powered by MakeWebEasy.com