ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา
  1. นางสาวศุภมาส อยู่อริยะ
  2. นางสาวดารารัตน์ บางพระ
สาขาที่เปิดสอน
  1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
  2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน
ระยะทาง 150 กิโลเมตร
สถานที่เรียน
  1. โรงเรียนกอบกุลวิทยา
Powered by MakeWebEasy.com