ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่
นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์

สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน
ระยะทาง 70 กิโลเมตร
สถานที่เรียน
;วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
Powered by MakeWebEasy.com