ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่
  • นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์

 

สาขาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

สถานที่เรียน

  • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
Powered by MakeWebEasy.com