ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอเทพา

  1. นางสาวปาริชาต ชูสุวรรณ
  2. นางฟาธีย่าห์ ชูเชิด
  3. นายชด นิตศิริ

สาขาที่เปิดสอน

  1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
  2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 3 ห้องเรียน
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 ห้องเรียน
  4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน

ระยะทาง 0 กิโลเมตร

สถานที่เรียน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

Powered by MakeWebEasy.com