ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา

อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนอำเภอเทพา

  • นางสาวปาริชาต ชูสุวรรณ
  • นางฟาธีย่าห์ ชูเชิด
  • นายชด นิตศิริ

 

สาขาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาการจัดการ  จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 ห้องเรียน
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

สถานที่เรียน

  • วิทยาลัยชุมชนสงขลา
Powered by MakeWebEasy.com