หลักสูตรที่เปิดของวิทยาลัยชุมชนสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลาเปิดสอนในระดับอนุปริญญา  หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

 

หลักสูตรอนุปริญญา

เปิดสอน 6 สาขา

  1. สาขาการปกครองท้องถิ่น
  2. สาขาการจัดการ
  3. สาขาการศึกษาปฐมวัย
  4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. สาขาการท่องเที่ยว
  6. สาขาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

เปิดสอน 1 หลักสูตร

  1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

-  การสานเส้นพลาสติก

-  การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ

-  การตกแต่งขันหมากไทย – มุสลิม

-  ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม (เมคราเม่)

-  การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ

-  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

-  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว

-  การผูกผ้าในงานพิธีการ

-  การทำเครื่องแกง

-  การทำน้ำยาเอนกประสงค์

-  การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ

หลักสูตร 45 ชั่วโมง

-  ปูนปั้นไม้เทียม

-  การเย็บกระเป๋าด้วยมือ

-  ช่างตัดผม

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร 60 ชั่วโมง

-  นวดไทย

-  การตัดเย็บเสื้อผ้า

หลักสูตร 78 ชั่วโมง

-  เภสัชกรรมไทยพื้นฐาน
Powered by MakeWebEasy.com