หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

-  การสานเส้นพลาสติก                               -  การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ

-  การตกแต่งขันหมากไทย – มุสลิม                  -  ผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม (เมคราเม่)

-  การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ              -  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

-  การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว                    -  การผูกผ้าในงานพิธีการ

-  การทำเครื่องแกง                                   -  การทำน้ำยาเอนกประสงค์

-  การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ


หลักสูตร  45  ชั่วโมง

-  ปูนปั้นไม้เทียม                                       -  การเย็บกระเป๋าด้วยมือ

-  ช่างตัดผม                                           - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตร 60 ชั่วโมง

-  นวดไทย                                             -  การตัดเย็บเสื้อผ้า

 

หลักสูตร 78 ชั่วโมง

-  เภสัชกรรมไทยพื้นฐาน

 
รายละเอียดค่าทะเบียน

ชั่วโมงละ 5 บาท  และ ค่าสมัครเข้าเรียน 10 บาท

ตัวอย่างเช่น หลักสูตร 30 ชั่วโมง  30*5+10 = 160


เงื่อนไขการเปิดกลุ่มเรียน

1. ต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 25-30 คน แล้วจะเปิดกลุ่มเรียนได้

2. กรณีที่มีคนมาสมัครไม่เกิน 10 คน จะให้ไปรวมกลุ่มกับกลุ่มที่เปิดอยู่แล้ว

Powered by MakeWebEasy.com