บทความทั้งหมด

วันที่ 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชำนาญการและบุคลากร

ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษารหัส 62,63,64

การสอบประมวลผลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารหัส 62,63,64)

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลากิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวิถีพหุวัฒนธรรม (ลานตะกร้อ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการการ

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ทีมงานโครงการ U2T ตำบลลำไพลจัดกิจกรรมยกระดับของดีในชุมชนตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประเภทเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเจดีย์ร่วมกับเชฟจากัวร์ (เชฟธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์) เจ้าของร้านข้าวแกงร้อยล้าน

เมื่อวันนี้ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นางสุธี เทพสุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรม NCC Cultural Fair 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ทางเพจ Facebook live เพจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการการพัฒนาอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตร “กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” โดยร่วมกับ U2T ตำบลสะกอม กลุ่มที่ 6

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ร่วมกับ นายนิยม ชูชื่น และนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ร่วมติดตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการปั้นหม้อ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางสุธี เทพสุริวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการการบูรณาการการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดเพื่อสร้างความสุขของชุมชน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขยายเวลายื่นกู้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักศึกษารหัส 61 (บล็อก 2)

เรื่อง ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักศึกษารหัส 62,63 ให้ดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564

การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมกรรองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

บริการยืมหนังสือแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยที่ท่านสามารถรับหนังสือได้ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ชั้น 1 ในวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้อยู่รูปแบบออนไลน์

เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

วันนี้ 17 มี.ค.64 เวลา 08.30น. ที่ สตรีทอาร์ต อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการเปิดป้ายสตรีทอาร์ต โรบัสต้าสะบ้าย้อย

วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำร่องโครงการตลาดนัดอาชีพและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม “วชช.สงขลา ชวนเที่ยวเขาล้อน มาช้อนกุ้งเคย” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานตัวปรับพื้นฐาน 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2564 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะอาจารย์ เข้าร่วมในพิธี

เรื่อง ขอให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ศูนย์การเรียนอำเภอเทพาทุกชั้นปี

เรื่อง กำหนดการซ้อมเพื่อพิธิประสาทอนุปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ด่วน !! ทุนเหมาจ่ายพิเศษตลอดหลักสูตร (ภาคสมทบ) สำหรับนักศึกษาที่สนใจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ระดับอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันนี้- 8 มกราคม 2564 สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา (การเงิน สำนักอำนวยการ ชำระได้ถึงเวลา 15.00 น.) ในวันและเวลาราชการ

เพื่อให้ระเบียบการเข้าห้องสอบเป็นไปแนวทางเดียวกันทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาขอแจ้งระเบียบการเข้าห้องสอบนักศึกษารหัส 62,63 สอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยชุมชนสงขลาเปิดรับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและคุมสอบ (รหัส62,63)

แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 และรายชื่ออาจารย์ผู้สอนและคุมสอบ (รหัส61)

ประกาศขอหยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2563

นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นำบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน"วันปิยมหาราช"

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิธรรมาราม (นาลิง)

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา(ระโนด) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และชุดสังฆทาน ให้กับวัดโพธิธรรมาราม (นาลิง) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เนื่องในวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อำเภอสะเดา ณ ชุมชนบ้านวังเปลว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เพื่อส่งเสริมการนำฐานทรัพยากรชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น สมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยด้วยวิธีการทอ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (รหัส 62 และ 63)

ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 วันที่ 22-24 มิถุนายน 63

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล นางสุธี เทพสุริวงค์ และนางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

กำหนดการรายงานตัวการเป็นนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563

ประจำเดือนมีนาคม 2563

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อ.สะบ้าย้อยและอ.เทพา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Powered by MakeWebEasy.com