ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 สิงหาคม 2562

1208 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และมีกำหนดการสอนชดเชยแก่นักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
สําหรับนักศึกษารหัส 60 
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เรียนเวลา 08.50 - 12.10 น.
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เรียนชดเชยในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 
เวลา 08.50 - 16.20 น.
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 
สอบวิชาที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.50 - 12.10 น.
สอบวิชาที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.20 น.
สําหรับนักศึกษารหัส 61 

หยุดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
สอบวิชาที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.50 - 12.10 น.
สําหรับนักศึกษารหัส 62 

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เรียนซดเซยในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เรียนเวลา 08.50 - 12.10 น.
หยุดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
สอบวิชาที่ 1 - 4 ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.50 น. - 16.20 น
.

Powered by MakeWebEasy.com