โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 3 (Young Smart Farmer EP.3)

989 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 3 (Young Smart Farmer EP.3)

โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 3 (Young Smart Farmer EP.3)
วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระอานและกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวช่อชิงบ้านกระอาน มีเป้าหมายในการทํานาปลูกข้าวช่อขิง เพื่อให้พันธุ์พื้นเมืองนี้อยู่คู่ชุมชนในตำบลท่าม่วง ดําเนินการ “ลงแขกดํานา” ณ แปลงนาโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา หมู่ที่ 4 ตําบลท่าม่วง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 350 คน
วิทยาลัยชุมชนสงขลาริเริ่มกิจกรรมดีๆภายใต้ชื่อ กิจกรรมเพื่อนกิน ช่วยเพื่อนปลูก ปี1 "เพื่อนกินช่วยเพื่อนปลูก” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนสงขลาเฟ้นหากลุ่ม “คนกินข้าว ช่วย คนปลูกข้าว” ปี 1
โดย ในครั้งนี้ี้ วิทยาลัยชุมชนสงขลาอาสามาทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ในการเชื่อมโยงและสนับสนุนให้ คนกินข้าว และ คนปลูกข้าว ได้มีโอกาสที่จะคบหาสมาคมกันฉันท์เพื่อน ด้วยความ เข้าใจ ห่วงใย และ หวังดีเพื่อสร้างวิถีพอเพียงร่วมกันแบบยั่งยืนในสังคมไทย หัวใจของกิจกรรมเรา คือ คำว่า “เพื่อน”
จาก “ใครก็ไม่รู้ปลูก ให้ ใครก็ไม่รู้กิน” มาเป็น “เพื่อนปลูก ให้ เพื่อนกิน”เราอยากจะเชิญชวนทุกคน มาเป็น “เพื่อนกิน”
โดยการซื้อข้าวจาก “เพื่อนปลูก” ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายปี
เงินจากการสมัครสมาชิกนี้ จะนำไปใช้สร้างนักปลูกข้าวด้วยหัวใจรุ่นต่อๆไป และเพื่อให้ “เพื่อนปลูก” ใช้เป็นต้นทุนในการปลูกข้าวแทนการกู้หนี้ยืมสิน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว “เพื่อนกิน” ทุกคนก็จะได้รับข้าวที่เราได้มีส่วนร่วมในการ “ปลูก” นี้ ส่งตรงถึงที่บ้าน

Powered by MakeWebEasy.com