รับสมัครเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

Last updated: Nov 26, 2019  |  491 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

กรมพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อจัดตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับกรม จังหวัด เพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ ผู้สนใจสมัครเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดสามารถกดลิ้งค์http://hrsmart.cdd.go.th/hdvlt/page-main.php

Powered by MakeWebEasy.com