นายสุเทพ มโนภักดี ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา เข้าพบปะ นายนิยม ชูชื่น ผอ.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

834 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายสุเทพ มโนภักดี ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา เข้าพบปะ นายนิยม ชูชื่น ผอ.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุเทพ มโนภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา และคณะจำนวน 4 ท่าน เข้าพบปะ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาและนางรำภู คงเพ็ชร ผู้ประสานงาน มสธ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังปัญหาการสอนเสริมและรับฟังข้อเสนอแนะอื่น ๆ

Powered by MakeWebEasy.com