ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่11/2562

926 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่11/2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเกาะขาม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ครั้งที่ 11/2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานกรรมการ
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการ
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการ
นายกิตติเทพ ถาวรสุข กรรมการ
นายหมัดอุเส็น สามารถ กรรมการ
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการ
นายโสภณ จะยะสกูล กรรมการ
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ กรรมการ
นายนิยม ชูชื่น กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ เลขานุการ
นางสาวภาวดี ฉัตรจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดารารรัตน์ บางพระ ผู้ช่วยเลขานุการ
และนางรำภู คงเพ็ชร หัวหน้าสำนักวิชาการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย


Powered by MakeWebEasy.com