รับสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

3816 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

เรื่อง การรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษปฏิบัติงานสอนหรือผู้สอน วิทยาลัยชุมชนสงขลา ดังนี้

1. หลักสูตรอนุปริญญา

        1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        1.2 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

        1.3 สาขาวิชาการจัดการ

        1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        1.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร

        2.1 หลักสูตรการค้าข้ามแดน

        2.2 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

        2.3 หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

        2.4 หลักสูตรผู้ประกอบการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ 

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

Powered by MakeWebEasy.com