พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวควนขาว

897 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวควนขาว

วันที่ 16 มกราคม2563 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกับ หน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลลำไพลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวควนขาว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมวิว ชมทะเลหมอกที่สวยงามของตำบลลำไพล โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ได้มาเข้าร่วมมอบนโยบายในการพัฒนาเมืองเทพาสู่เมืองท่องเที่ยว
ผลของการประชุมทำให้ได้แนวทางดังนี้
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว
2.กำหนดพื้นที่ในการบริหารจัดการร่วมกันของชุมชน
3.แนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝาก
4.การทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
5.การทำป้ายบอกเรื่องราวประวัติกุโบร์โบราณ ที่มีหลุมฝังศพยาวกว่า 4 เมตร
และอื่นๆ ทั้งเรื่องความสะอาดของพื้นที่ การจัดการเรื่องรถของนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ตั้งจุดชมทะเลหมอกควนขาว ตั้งอยู่บนยอดควนขาว หมู่ที่ 2 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Powered by MakeWebEasy.com