ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

837 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ที่โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ และนางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้แทน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากอำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี ประมาณ 400 คน มารอให้การต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะซึ่งมาตรวจราชการและเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ตำบลต่างๆที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย หลังจากได้รับฟังบรรยายสรุปจากโรงพยาบาลเทพาแล้ว ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มาพบปะกับผู้มารอให้การต้อนรับกล่าวว่า รัฐบาลเข้าใจและเห็นใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน แม้นว่ารัฐบาลจะมีนโยบายดีอย่างก็ตาม หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ นโยบายนั้นก็สำเร็จได้ยาก รัฐบาลพยายามดูแลผู้ที่ทำหน้าที่เหล่านี้อยู่เป็นต้นว่า ให้งบประมาณในการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับโรงพยาบาลเทพา ออกกฎหมายให้ อสม.พักรักษาตัวในห้องพิเศษโรงพยาบาลของรัฐได้ฟรีเมื่อยามเจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัวคือ สามี ภรรยา หรือบุตรก็ได้สิทธิพิเศษจ่ายเพียงครึ่งหนึ่งของค่าห้อง นอกจากนี้ยังมีโครงการกองทุนสวัสดิการของ อสม. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแล้วหากเสียชีวิตลงก็จะได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนจำนวนหนึ่งซึ่งก็มากพอสมควรสำหรับทายาท
หลังจากการปราศรัยแล้ว ท่านรัฐมนตรีได้ทักทาย พูดคุยและถ่ายรูปกับผู้มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง สำหรับวิทยาลัยชุมขนได้เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยฯ และท่านอธิบดีกรมอนามัย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยฯมา และ นพ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา ถึงโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาจะเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ในปี 2563 นี้ ท่านรับว่ายินดีให้การสนับสนุน มีอะไรก็ให้เสนอผ่านทางโรงพยาบาลเทพาไป ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลาก็ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่ด้วยดีมาตลอด

Powered by MakeWebEasy.com