พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกเมืองรองรับการท่องเที่ยว

763 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกเมืองรองรับการท่องเที่ยว

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล นางสุธี เทพสุริวงค์ และนางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเวทีศึกษาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 คน โดยจัดกิจกรรมการระดมสมองกลุ่มย่อย การนำเสนอผลการระดมสมองกลุ่มย่อย และร่วมสรุปผลจากการระดมสมอง โดยกำหนดประเด็นการค้นหาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนดังนี้
1. ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2. ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้รับมาพัฒนามาแล้ว
3. ความต้องการต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ผลจากการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้านโคกเมือง มีฐานทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในทะเล และผลผลิตทางการเกษตร และจากข้อสรุปการจัดทำเวทีครั้งนี้ชุมชนมีความต้องการต่อการนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนจากชันโรง มะขามเปียก มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ ยาสระผม น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์ และการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน ได้แก่ ใบขลู่ ใบโปร่งฟ้า ใบย่านาง และสมุนไพรอื่น ๆ ที่มีในชุมน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสำหรับชงพร้อมดื่ม ซึ่งได้วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมในลำดับต่อไป 

Powered by MakeWebEasy.com