กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

877 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยใช้รูปแบบคาราวานซึ่งเริ่มออกคาราวานปฐมนิเทศนศ.

ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 63 โดยแบ่งพื้นที่จากใต้สุดของจังหวัดสงขลาสู่เหนือสุดของจังหวัดดังนี้

22/6/63
✅เช้า ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
✅บ่าย ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในสาขาวิชาการปฐมวัย และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

23/6/63
✅เช้า ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลควนเนียง
ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
✅บ่าย ศูนย์กาอำเภอระโนด ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

24/6/63
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา แบ่งออก 2 ช่วง คือ
✅ เช้า 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
✅ บ่าย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Powered by MakeWebEasy.com