โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง

914 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง

“วิทยาลัยชุมชนสงขลามุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิต ทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง” วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2563 และ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ นางสุธี เทพสุริวงค์ นางปาริชาต ชูสุวรรณ นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล นางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด และนางสาวอัชราพร เพ็ชรยอดศรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตรชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการนำฐานทรัพยากรชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น สมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2563 ทางวิทยากรชุมชนสงขลาได้รับเกียรติจาก นางทิพวัลย์ ไชยอัษฎาพร และนางประณีต ไชยม่อม วิทยากรจากกลุ่มสมุนไพรบ้านโหนดมาถ่ายทอดความรู้เรื่องประโยชน์จากพืชท้องถิ่น สมุนไพร ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และฝึกปฏิบัติการการทำสบู่ก้อน สบู่เหลว สมุนไพร จากพืชในท้องถิ่น ได้แก่ สบู่มะขามขมิ้นชันน้ำผึ้งชันโรง สบู่เสาวรสใบบัวบกน้ำผึ้งชันโรง สบู่มะม่วงหาวมะนาวโห่น้ำผึ้งชันโรง สบู่เหลวใบย่านาง สบู่เหลวใบบัวบก
และวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนสงขลาดำเนินอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำสครับเกลือขัดผิวจากมะขามขมิ้นชันน้ำผึ้งชันโรง สูตรเนื้อละเอียดเข้มข้ม และสูตรเนื้อมะขาม การทำชาใบขลู่ การทำชาตะไคร้ใบเตย
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมาชิกชุมชนบ้านโคกเมืองให้ความสนใจในการทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตรชุมชน เป็นอย่างยิ่ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากพืชสมุนไพร ผลผลิตทางการเกษตร พืชท้องถิ่น และทักษะปฏิบัติจากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย โดยทางชุมชนสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวไปฝึกฝนพัฒนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมืองต่อไป
รายงานโดย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

Powered by MakeWebEasy.com