วิทยาลัยชุมชนสงขลา(ควนเนียง)กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

915 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา(ควนเนียง)กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันคล้ายวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 (5 กรกฎาคม 2563) มีความสำคัญ คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยมีการแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร จึงถือว่าวันนี้เมื่ออดีตกาลก่อนพุทธศักราช 45 ปี มีพระรัตนตรัยครบ สามองค์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในนามพุทธศาสนิกชน นายกศุกกิจ พงศ์อักษร นายกเทศบาลตำบลควนเนียง อาจารย์ธนพัชร แก้วปฏิมา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 67 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิธรรมาราม (นาลิง) เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ชะล้างจิตใจ มีกายและใจพร้อมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Powered by MakeWebEasy.com