วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

697 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2564 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะอาจารย์ เข้าร่วมในพิธี

  สำหรับพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 267 คน เข้ารับอนุปริญญาบัตร จำนวน 140 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 6 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 36 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 22 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 56 คน และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน 20 คน นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

 

Powered by MakeWebEasy.com