เปิดเมืองกาแฟ โรบัสต้าสะบ้าย้อย โรบัสต้าจากถิ่นกำเนิด"

914 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดเมืองกาแฟ โรบัสต้าสะบ้าย้อย โรบัสต้าจากถิ่นกำเนิด"

วันนี้ 17 มี.ค.64 เวลา 08.30น. ที่ สตรีทอาร์ต อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา.
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในการเปิดป้ายสตรีทอาร์ต โรบัสต้าสะบ้าย้อย โดยมี นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายและพบปะเกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอสะบ้าย้อย กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง และเกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกาแฟโรบัสต้า
กิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ หลังจากนั้นเดินทางไปตามสถานที่
1. ชมกระบวนการผลิต การคั่วบดกาแฟ โดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟโรบัสต้า หมู่ที่6 บ้านโหนด ต.บ้านโหนด
2. เดินทางไปยังถิ่นกำเนิดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย ชมต้นกาแฟถิ่นกำเนิดโรบัสต้าสะบ้าย้อยต้นแรกของประเทศไทย หมู่ที่2 บ้านห้วยบอน ต.บ้านโหนด
3. แวะชิมชา จิบกาแฟโรบัสต้าที่โรงน้ำชาจ่าหวิน และชมบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตำบลบ้านโหนด สนับสนุนโดย วิทยาลัยชุมชนสงขลา หมู่ที่3 บ้านนากัน ต.บ้านโหนด
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี และร่วมปลูกป่าต้นน้ำบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
ภาพ: มูฮำหมัด อุมาสะ
เรียบเรียง:ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย

Powered by MakeWebEasy.com