ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา

496 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมกรรองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่สนใจจะเข้ามาทำงานเพื่อเพื่อนนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องจัดตั้งทีม จำนวนอย่างน้อย 15 คน โดยประกอบ
1 นายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 คน
2 รองนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา (อุปนายก) จำนวน 2 คน
3 เหรัญญิก จำนวน 1 คน
4 เลขานุการ จำนวน1 คน
5 สมาชิกองค์การนักศึกษา จำนวน 10 คน

โดยทั้งหมดจะต้องมาจาก นศ. ทุกสาขาวิชา และทุกศูนย์การเรียน

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 12 พฤษภาคม 2564

 

 อ่านประกาศการรับสมัครองค์การนักศึกษา

 เอกสารแนบการรับสมัครองค์การนักศึกษา

Powered by MakeWebEasy.com