โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

171 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านกระบวนการการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีพนักงานจ้างกลุ่มงานการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ กลุ่มงานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ กลุ่มงานการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล และกลุ่มงานการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid-19 ได้ดำเนินการจัดทำ “ชุดฝึกการทำพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ Covid-19” เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไพล ได้ทดลองทำพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง จำนวน 1,000 ชุด

Powered by MakeWebEasy.com