โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

335 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาสตอรี่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาสื่ออนิเมชั่นด้วย Animaker ให้แก่ครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com