โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

334 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวิถีพหุวัฒนธรรม (ลานตะกร้อ) ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวิถีพหุวัฒนธรรมผ่านการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเทพา ทีม A รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ทีม B และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพา ทีม A
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมโรค และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548

Powered by MakeWebEasy.com