วิทยาลัยชุมชนสงขลา มอบวุฒิการศึกษา (Transcript) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา รหัส 61

162 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา มอบวุฒิการศึกษา (Transcript) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา รหัส 61

ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบวุฒิการศึกษา (Transcript) ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา รหัส 61 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยแบ่งออกเป็นสาขาวิชา ดังนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Powered by MakeWebEasy.com