วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

106 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

"วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา "
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ เพื่อพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
วันนี้ (20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา มอบหมาย ทีมวิจัย การท่องเที่ยว เขา ป่า นา เล ร่วมต้อนรับคณะนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา , นางฉลวย พงศ์สุวรรณ , นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดสงขลา , นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดสงขลา พร้อมทั้ง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อยและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลบ้านโหนด- ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย
ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้เข้ามอบหนังสือรายงานการปฏิบัติงานประจำปี แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป
เรียบเรียง:ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
ภาพ:นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ

Powered by MakeWebEasy.com