นาทวีเมืองมีเสน่ห์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ชูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพพร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

132 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นาทวีเมืองมีเสน่ห์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ชูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพพร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น

"นาทวีเมืองมีเสน่ห์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ชูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพพร้อมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น "
วันนี้ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพอำเภอนาทวี เข้าพบ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวีและนายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นในพื้นที่ อำเภอนาทวี พร้อมทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง รวมทั้งในพื้นที่อำเภอนาทวี เพื่อนำเสนอประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดรายได้เพื่อความยั่งยืน ต่อไป
เรียบเรียง:ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
ภาพ:Muhammad Umasa

Powered by MakeWebEasy.com