หลักสูตร ระดับอนุปริญญาที่เปิดสอน

image
สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image
สาขาการจัดการ
image
สาขาการศึกษาปฐมวัย
image
สาขาสาธารณสุขชุมชน
image
สาขาการท่องเที่ยว

รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ฝ่ายบริหาร และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนสงขลากับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการมหกรรม (CHANGE) ยูทูที เปลี่ยนคน เปลี่ยนชุมชน มุ่งสู่อนาคต ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางฟาธีย่าห์ ชูเชิด,นายวทัญญู หมัดชูโชติ และคณะดีไซน์เนอร์เข้าประชุมร่วมกับนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส

วันที่ 9 พ.ย.2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะทำงานร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขการขับเคลื่อน การดำเนินงานธนาคารปูม้า

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

นักศึกษารหัส 62 ยื่นเรื่องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรม (CHANGE) ยูทูที เปลี่ยนคน เปลี่ยนชุมชน มุ่งสู่อนาคต ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิธรรมาราม (นาลิง)

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา

สรุปรายงานข่าวประจำเดือน


ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2563
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2564

การจัดซื้อจัดจ้างPowered by MakeWebEasy.com