หลักสูตร ระดับอนุปริญญาที่เปิดสอน

image
สาขาการปกครองท้องถิ่น
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image
สาขาการจัดการ
image
สาขาการศึกษาปฐมวัย
image
สาขาสาธารณสุขชุมชน
image
สาขาการท่องเที่ยว

รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการมหกรรม (CHANGE) ยูทูที เปลี่ยนคน เปลี่ยนชุมชน มุ่งสู่อนาคต ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางฟาธีย่าห์ ชูเชิด,นายวทัญญู หมัดชูโชติ และคณะดีไซน์เนอร์เข้าประชุมร่วมกับนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและคู่สมรส

วันที่ 9 พ.ย.2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะทำงานร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขการขับเคลื่อน การดำเนินงานธนาคารปูม้า

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอนปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักศึกษารหัส 62,63,64

ข้อปฏิบัติเมื่อเอกสารสำเร็จการศึกษาชำรุด-เสียหาย

กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรม (CHANGE) ยูทูที เปลี่ยนคน เปลี่ยนชุมชน มุ่งสู่อนาคต ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิธรรมาราม (นาลิง)

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา

สรุปรายงานข่าวประจำเดือน


ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2563
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน 2564

การจัดซื้อจัดจ้างPowered by MakeWebEasy.com