รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันที่ 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดยนายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ครูชำนาญการและบุคลากร

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลากิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนวิถีพหุวัฒนธรรม (ลานตะกร้อ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการการ

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ทีมงานโครงการ U2T ตำบลลำไพลจัดกิจกรรมยกระดับของดีในชุมชนตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประเภทเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเจดีย์ร่วมกับเชฟจากัวร์ (เชฟธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์) เจ้าของร้านข้าวแกงร้อยล้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบและรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษารหัส 62,63,64

การสอบประมวลผลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษารหัส 62,63,64)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมมหกรรม NCC Cultural Fair 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ทางเพจ Facebook live เพจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาขยายเวลายื่นกู้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิธรรมาราม (นาลิง)

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา(ระโนด) ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

สรุปรายงานข่าวประจำเดือน

                                                           

วารสารใต้ร่มส้มแขก

ประจำเดือนมกราคม 2563

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
Powered by MakeWebEasy.com